Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat


A Cégellátó Nyomtatvány és Irodaszer Kereskedelmi Kft. elkötelezett az ügyfelek bizalmas és személyes információinak tiszteletben tartása és megőrzése iránt. A honlap oldalainak többsége bármikor megtekinthető anélkül, hogy a látogató felfedné kilétét, vagy bármilyen személyes információt szolgáltatna magáról. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban az információk személyre szabása, illetve a látogatók pontosabb kiszolgálása érdekében regisztrációhoz kötött.

 

A felhasználókkal folytatott kommunikáció, valamint a termékek és szolgáltatások (ideértve a regisztrációt is) minőségének javítása érdekében a felhasználóktól adatokat kérhetünk a felhasználók személyes és üzleti érdeklődése, a rájuk vonatkozó statisztikai adatok, más termékeinkkel kapcsolatos tapasztalataik, és a kívánt kapcsolatfelvétel módja témakörében. Önt a regisztráció során arra kérjük, hogy részünkre olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülnek.

 

Tájékoztatjuk Önt, hogy a vonatkozó törvényi szabályozás szerint jelen esetben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Más esetekben az adatkezelés alapulhat a törvények kötelező rendelkezésein is.

Az Ön hozzájárulásával történő személyes adatainak kezelése az adatkezelő, vagyis a Cégellátó Kft. jogos érdekeinek érvényesítése céljából kerül sor. Ezen személyes adatokat Társaságunk csak azon dolgozói ismerhetik meg, akiknek munkája során elengedhetetlenül szükséges ezen adatok megismerése.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogorvoslati lehetőségek illetik meg Önt:

A vonatkozó jogi szabályozás szerint tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen az adatkezelőnél. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti és az adatot zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítik mindazokat, akik részére a tiltakozással érintettel személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogai sérelmének megszüntetése érdekében az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárás törvényszéki hatáskörbe tartozik, amely az ügyben soron kívül jár el.

 

Egyes adatok (pl. e-mail cím) megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele.

 

Kijelentjük tehát, hogy a Cégellátó Kft. nem adja el, nem adja bérbe és nem is kölcsönzi az ügyfeleire vonatkozó információkat harmadik személy részére.

 

A Cégellátó Kft., mint adatkezelő, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait maradéktalanul betartva fogja az Ön adatait kezelni és nyilván tartani, s csak abban a körben, melyhez Ön kifejezett felhatalmazást adott. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezettség, illetve a hatósági eljárás eseteit.

 

Budapest, 2020. október 31.

Cégellátó Nyomtatvány és Irodaszer Kereskedelmi Kft.